ساخت سایت انجمن

شما با وردپرس قادر خواهید بود تا اقدام به ساختن انجمن نمایید و این امکان را به کاربران سایت خود بدهید تا در کنار سایت به فعالیت و گفتگو در انجمن سایت بپردازند و با طرح و گفتگو برای سوالات خود در جهت کمک به همدیگه برای یک موضوع تخصصی یا عمومی اقدام کنند. با استفاده از این افزونه شما قادر هستید تا انجمن خودتون را فعال کرده و از قابلیت هایی نظیر تعریف بی نهایت انجمن، امکان ارسال و مطرح کردن موضوعات، امتیاز به کاربران، تعریف مدیر و ناظر و… اقدام کنید.